Mladí
„Aby tu chtěl žít každý“

1 Podpora výstavby veřejně přístupných workoutových hřišť  
2 Podpora Participativního rozpočtu - realizace občanských projektů  
3 Digitalizace úřadu  
4 Digitalizaci výuky, on-line studium z domova  
5 Spolupráce škol a soukromého sektoru – vazba na trh práce  
6 Stipendijní program pro žáky středních škol ze sociálně slabých rodin  
7 Podpora praxí studentů  
8 Podpora technického a praktického vzdělávání na školách  
9 Rozvoj a realizace konceptu Město a voda + realizace přirpavené ferraty (zabezpečené lezení nad vodou) ve městě  
10 Realizace projektů (ne pouze plánování), které udělají z města vzor pro ostatní