Město
„Starat se o město ve všech lokalitách“

1 Řešit problematiku parkování a záchytných parkovišť + zefektivnit jejich stavbu
2 Zajistit pravidelný a kvalitní úklid města
3 Nedopustit, aby ze sídlišť vznikaly svévolně "záchytné parkoviště" pro mimoměstské
4 Zajistit obnovování drobného majetku ve spolupráci s občany a jejich tipy
5 Reflektovat aplikaci Dej tip včetně zpětné vazby zadavateli tipu
6 Zajistit pravidelné a přívětivé sekání města
7 Zajistit pravidelný a efektivní svoz odpadků
8 Řešit zpracování odpadů, včetně benefitů z případné spalovny
9 Maximálně odstaňovat vraky z parkovacích míst
10 Letní plovárna pro Budějčáky - místo, kde se osvěžit
11 Jistota a důvěra v mětskou hromadnou dopravu
12 Kontrola stavu komunikací včetně stavu sítí jako vodovod, atp.
13

Projekt Fénix - obnova již existujícího majetku a jeho pravidelná údržba včetně modernizace

14 Bezpečnost města a činnost městské policie
15 Podpora více menších projektů na různých místech, proti jednomu megalomanskému