Současný stav dopravního podniku

Jaký je opravdu stav MHD v Českých Budějovicích? Může být MHD cesta z dopravní situace ve městě?

Současný stav DP resp. MHD v Českých Budějovicích není v ideální pozici. I přes relativně vhodnou obnovu vozového parku (konec konců největší obnovu a nákup vozidel s klimatizací tedy většinu těch  nových červených vozidel plánovala a schvalovala ČSSD svými volenými zástupci a také členy, kteří se podíleli na řízení podniku v řídících orgánech společnosti). Od té doby se zatím neuskutečnil nákup vhodných vozidel pokud pomineme nákup jednoho vozu VOLVO, které bohužel se zcela vymyká složení současného vozového parku DPMCB, a tedy extrémním servisním nákladům.

Poměrně hrozícím problémem je značný odchod dlouholetých zaměstnanců – zejména řidičů – tedy těch, na které bylo spolehnutí a patřili ke spolehlivým a slušným zaměstnancům DP. Tato situace vyvolala kolaps v spolehlivosti dopravy. Doposud zcela neznámá situace (i když byly počty řidičů vždy problémové), kdy zcela bez informací nevyjely na pravidelné linky běžně realizované spoje. V těch nejhorších případech šlo až o 15 vozů denně což činilo i 180 spojů. Tato situace trvá stále, avšak provoz MHD se již krom kovidového času řídí prázdninovým jízdním řádem, takže není zcela dramatická. Problémem se však neřeší, nikde krom ČB (vztaženo k podobně velikým městům jako ČB) , se nestalo, že by nevyjelo takové pořadí spojů navíc bez jakékoli informace.

Tato časovaná bomba povede jistě k dramatickému omezení MHD a tím i dalšího skrytého zdražení. Poměrně problémový stav, který DP nepamatuje od roku 1989, kdy stávková pohotovost rozhodně neprospívá důvěře spolehlivosti MHD v našem městě. I záměr zrušení nočních linek je důkazem jak se MHD v krátkém čase může proměnit a jaká rizika, při zachování současného vedení hrozí. V současné době krizové zdražení surovin nejen PHM, pokud nedojde efektivnímu financování dopravních služeb může též vést k dalšímu zhoršení situace. Změny jízdních řádů z měsíce na měsíc zcela odporuje Vyhlášce o přepravním řádu, což je dalším vážně neřešeným problémem.

ČSSD má řešení. Díky konkurenci však podrobnosti nebudeme zveřejňovat, ale obecně - současná výše dotace pro DP jednoznačně disponuje rezervou pro zlepšení finanční situace obslužného personálu, ale pro mimořádné navýšení cen pohonných hmot se neobejde bez zvýšení dotace. Avšak jiné městské firmy - jako třeba teplárna - vykazují zisk, takže řešení existuje. ČSSD má návrh - jelikož teplárna je věc, kterou řeší i jiné strany, jak to udělat ještě jinak, aby se neoslaboval zisk města - a tím se neohrozily další projekty naší strany.