Využití sportovišť škol pro potřeby obyvatel města

Příklad z praxe: jak využít školní areál pro volný čas obyvatel z přilehlého okolí.

~ krátké čtení - Ing. Bc. Vítězslav Ilko (ředitel ZŠ a MŠ Nová)

Řada obyvatel našeho města bydlí v místech, kde je velmi špatná dostupnost sportovišť, nebo i vůbec míst pro odpočinek a regeneraci. Jde často o mladé rodiny s dětmi, maminky s budoucími žáčky našich městských škol. Je samozřejmé, že kapacita stávajících prostorů pro volnočasové aktivity není neomezená a budování nových je někdy vzhledem k urbanistickým a stavebně-technickým možnostem města  téměř nemožné. V naší škole se daří jednomu příkladu dobré praxe, jak se říká. Jde o to, že školní hřiště, stejně jako přilehlé prostory školní zahrady, které běžně využívá škola včetně školní družiny, jsou v době po ukončení běžné činnosti školy nevyužité. Existuje projekt spolupráce mezi školou a spolkem obyvatel-sousedů z blízkého okolí školy, který umožňuje alespoň částečné využití těchto volných kapacit. Zkrátka když odpoledne skončí školní družina, mohou na pozemek školy vstupovat i další obyvatelé z okolí školy. Většinou mladé rodiny, maminky s dětmi, které samy s touto myšlenkou přišly a oslovily naší školu. Společně pěstujeme v květnících bylinky, společně využíváme prostory školního hřiště a zahrady, které by jinak zůstaly nevyužité. Myslím, že se jim u nás líbí a nám se zase líbí jejich nápad na využití volných prostorů školy. Samozřejmě, že vše má svá pravidla a podmínky. Možná by podobný model mohl, při troše snahy, fungovat i v jiných školách, v jiných částech města. Ideální způsob využití městského majetku pro zkvalitnění života v našem městě, především v centru, kde je pramálo možností pro smysluplné využití volného času rodin.