MHD pro seniory zdarma!

ČSSD už toto v Budějovicích praktikovala, není to nemožný slib. Do MHD nechceme jen seniory. Pomoc si zaslouží i rodiče a malé děti.

~ krátké čtení od Ing. Miloslava Procházky, CSc. 

Je to populismus? Ne, je to racionální a cílená pomoc těm, kdo pomoc potřebují. Pro seniory je MHD často jediná možnost, jak se nezávisle na cizí pomoci dopravit, kam potřebují, k lékaři, nebo třeba na nákup.  

Zvýhodnění MHD pro seniory je ale pomoc všem uživatelům MHD. Jde o vytížení linek, o zachování rozsahu MHD. 

Jako bývalý předseda představenstva Dopravního podniku Města České Budějovice znám dobře kalkulace a sledování vytíženosti linek. Pokud je cestujících málo, vede to zákonitě k úvaze o efektivnosti linky. A právě důchodci, kteří by z ekonomických důvodů mohli zvažovat cestu MHD, budou na linkách chybět. 

Předminulé volební období, kdy jsem byl předsedou představenstva Dopravního podniku Města České Budějovice a Mgr. Ondřej Flaška – rovněž člen ČSSD – byl předsedou dozorčí rady, bylo pro Dopravní podnik Města České Budějovice obdobím velice úspěšným. 

Dopravní podnik uspěl v celé řadě dotačních výzev a z dotací EU získal několik set milionů korun. Vedle modernizace vozového parku se uskutečnila i modernizace měníren pro napájení trakčního vedení, byla vybudována čerpací stanice na zemní plyn, zřízena autoškola, byla vybudována dobíjecí stanice pro elektrobusy. Realizace zmiňovaných akcí se podařila díky výborné kooperaci celého tehdejšího představenstva Dopravního podniku, dozorčí rady i vedení Města České Budějovice.

Realizované dotační programy mají samozřejmě časový přesah i do současnosti a budoucnosti.  Dopravní podnik z nich bude profitovat ještě řadu let. Proto – i když současná ekonomická situace není příznivá – by z nich měli profitovat ti, pro které je MHD určena. A zohlednění sociálního aspektu MHD je určitě na místě. 

Ing. Miloslav Procházka, CSc. 
člen a předseda představenstva Dopravního podniku Města České Budějovice v letech 2015-2018