Co se povedlo v Českých Budějovicích do roku 2018

Realizované akce ČSSD ve volebních obdobích 1998 - 2006, 2010 – 2014 a 2015 – 2018

Naším cílem není koukat do minulosti, naopak se níže dočtete plány do budoucna, co pro Budějčáky chceme udělat. Občas je ale dobré si připomenout, co se v minulosti povedlo.

...naše plány nejsou pouhé sliby, ale na faktech postavené vize. Tradiční levice by měla být součástí stabilní vlády. Skutky a realizace v Českých Budějovicích mluví za své.

V letech 1998 - 2006

 • Výkup hotelu Máj, přestavba na domov pro seniory
 • Převod kasáren Čtyři Dvory do majetku města
 • Otevření azylových domů pro matky s dětmi 
 • Zachování provozu jesli 
 • Rekonstrukce sociálních zařízení v mateřských školách
 • Rekonstrukce stravovacích provozů ve školách
 • Nové vybavení základních škol
 • Příprava odkupu Mateřské školy Vrchlického
 • Přestavba zimního stadionu na Budvar arénu
 • Zahájení rekonstrukce fotbalového stadionu

V letech 2010-2014

Majetek a finance a evropské fondy

 • Pokračování v projektech budování etap zanádražních komunikací
 1. Vykoupené pozemky pro stavbu etapy Rudolfovská x Generála Píky (stavba ve spolupráci s Jihočeským krajem dokončena)
 2. Vykoupené pozemky pro část etapy okolo plynárny (stavba ve spolupráci s Jihočeským krajem dokončena)
 3. Vykoupené pozemky pro etapu zanádražní komunice Suché Vrbné x Mladé - etapa byla ve volebním období dokončena 
 • Díky evropským zdrojům realizován projekt – vybudování parkoviště na hřbitově v Mladém - akce dokončena 
 • Prosadili jsme demolici kasáren Čtyři Dvory a dali šanci vzniku rozvojovému územý
 • Vykoupili jsme pozemky a ve spolupráci s Jihočeským krajem - vybudovali propojku mezi sídlišti Vltava a Máj 
 • V rámci dotačních programů jsme mezi sídlišti Vltava a Máj vybudovali park 
 • Zahájen výkup pozemků mezi Globusem a Pražskou ulicí - pro vybudování tzv. severní spojky – teprve nyní získala stavba stavební povolení
 • Byli jsme připraveni realizovat projekt stavby nové sportovní haly – projekt byl připraven a finance zajištěny – díky tehdejším koaličním partnerům se akce nerealizovala - v roce 2018 byla rozpočtována na 350 milionů korun. Dnes by vyšla na 800 milionů - sportovní hala mohla stát
 • v Rožnově jsme prosadili stavbu lávky přes Vltavu do Plané - ve volebním období byla realizována 
 • Sociální demokracie – připravovala projekt rekonstrukce a přestavbu Žižkových kasáren, kde objekt u autobusového nádraží přešel do majetku města – prosazovali jsme tento objekt přebudovat na Městský úřad a přesunout tam odbory - státní správy, občanky, pasy, řidičské průkazy, přepisy aut, stavební úřad, ale i městskou policii. Chtěli jsme udělat úřad na jednom místě pro občany dostupné v lokalitě, kde se potkávají vozy MHD, modré autobusy a vlaky
 • Pod vedením sociální demokracie v letech 2014-2018 - bylo vyčerpáno na investice z dotačních fondů 1,2 miliardy korun 
 • Sociální demokracie – vyjednala s investorem IGY II - opravu vozovky Pražská s tichým asfaltem
 • Za působení sociální demokracie se nakoupilo za 100 milionů dotačních prostředků nové trolejbusy pro Dopravní podnik 
 • Za sociální demokracie se vykoupili pozemky a realizovali cyklostezku na Borek
 • Za sociální demokracie vznikla cyklostezka z Rožnova na Včelnou – opět bylo nutné vykoupit pozemky 
 • Za sociální demokracie se rekonstruovala celá řada ulic po celém městě - v Suchém Vrbném, ve Čtyrech Dvorech, ale i v širším okolí centra 
 • Sociální demokracie byla u toho, když odešel Mountfield a vznikl nový hokejový klub Motor České Budějovice, který se vyhrabal z druhé ligy (na kterou byla koupena licence až do současně  extraligy – mezi hokejovou národní elitu
 • Sociální demokracie - prosadila nákup kostky na zimní stadion 
 • Za působení sociální demokracie ve vedení města došlo - k demolici kasáren na pražském předměstí a k vybudování parkoviště 
 • Za působení sociální demokracie byl připraven projekt včetně vykoupení pozemkou pro nový průtah  ze Suchého Vrbného do Vráta jako náhrada nechvalně známého krčku
 • Došlo k výstavbě druhé etapy přečerpávací stanice a zajištění kompletně nové kanalizace  pro Nové Roudné včetně rekonstrukce – plavské ulice a některých ulic v Novém Roudném 
 • Ing. Miroslav Joch v roli zástupce města odpovědného za majetek a finance, se svými kolegy a za vydatné pomoci elitních právníků uhájil dva roky trvající pokus o nepřátelské převzetí Teplárny privátním subjektem, který měl v Teplárně menšinový podíl, který si koupi tekdy od společnosti E-on. Teplárna zůstala po vytěsnění této skupiny 100% v majetku města České Budějovice 

Školství, mládež, sociální oblast

 • Postavena nová mateřská školka při ZŠ L. Kuby 
 • Postavena nová mateřská školka Staroměstská 
 • Postaven nový dvoupodlažní pavilon v mateřské školce K. Štěcha 
 • Postavena nová mateřská škola při ZŠ Kubatova (přestaven starý výměník) 
 • Postaveny nové JESLE v Čéčově ulici 
 • Rozšíření kapacity Domova pro seniory Máj, přístavba pro 32 nových lůžek 
 • Realizováno odloučené pracoviště pro Domov pro seniory Máj v ulici na Zlaté stoce – nová lůžka pro osoby s alsheimerovou chorobou 
 • Postaveno KOMUNITNÍ CENTRUM na Máji 
 • Celkové zateplení Domova pro seniory Hvízdal 
 • Celková rekonstrukce kuchyně Domova pro seniory Staroměstská 
 • Zaveden nový grantový program pro podporu terénní HOSPICOVÉ PÉČE 
 • Zaveden nový grantový program pro podporu soukromých mateřských školek v ČB 
 • Zaveden nový grantový program pro finanční spoluúčast města na částečné hrazení školného českobudějovických dětí v soukromých mateřských školkách 
 • Zrealizována celková rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ Pohůrecká
 • Postaven nový samostatný pavilón pro centrální šatny v ZŠ Grünwaldova 
 • Postavena nová školní kuchyně a jídelna na ZŠ J.Š.Baara (prostor je zároveň možné použít jako kulturně-společenskou místnost, je plně vybavena audiovizuální technikou včetně zabudovaného ozvučení) 
 • Zavedení prázdninového provozu na vybraných mateřských školkách o letních prázdninách (červenec až srpen), dříve byly všechny školky zavřené a rodiče měly velký problém s hlídáním dětí 
 • Postaven spojující krček mezi hlavní budovu školy a školní jídelnou v ZŠ O. Nedbala (předtím se muselo chodit venkem, samostatně stojící budovy nebyly jakkoli propojeny) 
 • Zavedeno PASTELKOVNÉ PRO PRVŇÁČKY 
 • Zavedeny ELEKTRONICKÉ ZÁPISY do mateřských škol 

 

V letech 2015 -2018

 • Prosazeno v radě města zrušení jízdného pro seniory a maminky s kočárky v MHD 
 • Ing. Miroslav joch  v roli předsedy dozorčí rady Teplárny České Budějovice se svými kolegy vyjednal se společností ČEZ horkovodní přivaděč z JE Temelín. Podmínky byly ve smlouvě vyjednány tak, že přivaděč měl být hotov v roce 2020 a cena jednoho gigajoulu byla vyjednána na 232 Kč. Nyní se pohybuje okolo 500 kč. Cena byla fixována na 20 let pouze s inflační doložkou.
 • Sociální demokracie připravovala projekt "zpracování odpadu" jako nutnost v příštích letech , kdy bude problém s likvidací komunálního odpadu formou skládkování. Návrh sociální demokracie byl maximálně třídit komunální odpad produkovaný občany města – maximálně recyklovat a zbylý odpad nevhodný k recyklaci využít jako tuhé alternativní palivo.
  • Současné vedení radnice – současná koalice vedená ANO + HOPB + KDU a TOP09 + starostové + čisté město.  Rozhodlo že postaví ve vrátě   Spalovnu komunálního odpadu o kapacitě 160.000 tun odpadu ročně . Pro zajímavost České Budějovice vyprodukují přibližně 32.000  tun . Tzn. Zbylých 5x více odpadků se bude muset do budějc přivézt z jiných částí české republiky .

 

 • Postavena nová mateřská školka A. Trägera
 • Postaven nový dvoupodlažní pavilon v mateřské školce K. Šatala 
 • Znovuotevření a celková rekonstrukce ZŠ E. Destinnové a výstavba nové mateřské školky v areálu ZŠ včetně školní kuchyně a jídelny 
 • Vybudování nového veřejného dětského hřiště v Třebotovicích 
 • Vybudování nového veřejného dětského hřiště v Suchém Vrbném 
 • Vybudování nového veřejného dětského hřiště v Haklových dvorech 
 • Zahájena výstavba nového pavilonu v mateřské školce Železničářská (dokončeno 2019)
 • Zavedeny ELEKTRONICKÉ ZÁPISY na všech základních školách 
 • Zavedena finanční podpora pro děti trpící CELIAKIÍ a DIETNÍM STRAVOVÁNÍM – město dorovnávalo finanční rozdíl ceny běžného oběda 
 • Zajistili jsme na základních školách pozici VRÁTNÉHO, na kterého město školám finančně přispívá = podporujeme BEZPEČNOST NA ŠKOLÁCH včetně budování kamerových systémů 
 • Zajistili jsme finanční podporu z městského rozpočtu na rozšířenou výuku tělesné výchovy na školách – finanční příspěvek školám na trenéry
 • Na sídlišti Šumava byl spuštěn pilotní projekt KOMUNITNÍHO PÍSKOVIŠTĚ; město postavilo nové pískoviště, které v této lokalitě vůbec nebylo; maminkám byly následně rozdány klíče od pískoviště a ty si ho samotné odemykají (pískoviště je opatřeno plachtou pro zamezení znečištění kočkami atd.) 
 • Vybudováno prvního WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ v Českých Budějovicích 
 • Podpora TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLÁCH – připravili jsme projekt ODBORNÝCH UČEBEN na ZŠ Bezdrevská (fyzika, chemie, biologie, technika)
 • Bylo významně zainvestováno do ŽALUZIÍ DO ŠKOL –  částka přes 6 mil. Kč pro 8 organizací (elektronické žaluzie, běžné žaluzie i venkovní markýzy) 
 • Celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v ZŠ Kubatova 
 • Do školních jídelen a gastro zařízení byly investovány desítky milionů korun 
 • Byla postavena nová moderní multifunkční TĚLOCVIČNA při ZŠ O. Nedbala, částka cca 40 mil. Kč. 
 • Byla zajištěna finanční podpora pro mládežnické akademie (fotbalové, hokejová) 
 • Navýšili jsme finanční prostředky do mládežnického sportu 
 • Provedena generální oprava LÁVKY pro pěší a cyklisty do SUCHÉHO VRBNÉHO nad vlakovým kolejištěm 
 • Pořízena nová technika pro PARNÍ ČISTĚNÍ chodníků a na likvidaci plevele (parní čistič) 
 • Byla realizována generální rekonstrukce dlažby před KREMATORIEM 
 • Na hřbitově Sv. Otýlie byla udělána generální oprava chodníků a odkanalizování 
 • Na hřbitově v Mladém se celkově zrekonstruovalo kolumbárium 
 • Byla provedena celková oprava zábradlí na lávce u Diamantu 
 • Byla provedena celková oprava zábradlí na lávce přes komunikaci Strakonická na Vltavě
 • Díky naší aktivitě jsme přiměli ŘSD zbourat starou protihlukovou stěnu a vystavit zcela novou
 • Byla zahájena celková oprava chodníků na Suchovrbenském náměstí s výměnou odpadkových košů, instalací nových laviček a doplněním veřejného osvětlení 
 • Vybudovali jsme první PODZEMNÍ KONTEJNERY na separovaný odpad na Piaristickém náměstí a další byly realizovány na Lanově pěší zóně 
 • Po městě byly zavedeny kontejnery na sběr KOVOVÝCH odpadů – obalů (před tím v ČB tento typ sběru vůbec neexistoval) 
 • Spustili jsme do provozu SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ u sídliště Vltava 
 • Byly odstraněny kontejnery na separovaný odpad z PARKU DUDELSKÁ a přemístěny na pozemek Školní jídelny u Tří lvů (na rok 2019 byla připravena celková revitalizace parku Dukelská a postavení nového hřiště pro děti – to již ČSSD nemohla zrealizovat
 • Zpracovala se ENERGETICKÁ koncepce města 
 • Zpracoval se PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města 
 • Zmodernizovalo se vánoční osvětlení některých vybraných ulic u náměstí a bylo pořízeno nové osvětlení vánočního stromu 
 • Změnila se vyhláška pro pronájem předzahrádek – zaveden spravedlivější přístup a to zavedením dvou pásem: 1) dražší pro náměstí a historické centrum 2) levnější pro ostatní místa ve městě 
 • Pro cyklisty byly vybudovány dvě nové veřejné, ve městě vlastně zcela jediné, cyklo-pumpy (Sokolský ostrov u plovárny a na cyklostezce) 
 • V parku Háječek byly dány nové odpadkové koše a u řeky došlo k osazení nových laviček otočených směrem na vodu (řešeno ve spolupráci s občany a občanskou iniciativou)
 • Formou burzy se začal nakupovat plyn a elektrická energie nejen pro město, ale nově i pro příspěvkové organizace a společnosti vlastněné městem (forma sdruženého nákupu) 
 • Na podnět občanů byla zahájena úprava (zvětšování) otvorů u stávajících sběrných kontejnerů na plastové odpady 
 • Pro veřejnost se zavedla informační internetová mapa s umístěním kontejnerů na separovaný odpad se základními termíny svozu 
 • V parku STROMOVKA došlo k instalaci nových odpadkových košů; Ve spolupráci s Povodím se začala připravovat projektová dokumentace na odbahnění vodní nádrže Bagr - to již ČSSD nemohla zrealizovat

 

Tímto výčtem jsme chtěli občanům ukázat, co dokázali  náměstci primátora z řad ČSSD, když tu možnost měli a co dokázali další sociální demokraté prosadit a vybudovat. Samozřejmě by toto nešlo bez koaličních partnerů, kteří tehdy ve vedení radnice seděli. Ale výše vyjmenované projekty byly realizovány v oblastech, které měli sociální demokraté tehdy na starosti.

Vážení spoluobčané, ve výčtu realizovaných akcí jsme chtěli Vám všem ukázat, že ani jedna akce není politická ve smyslu pravice x levice – zelení, modří, oranžoví, žlutí, černí...

Všechny ty akce musel někdo vymyslet, připravit, prosadit a realizovat- za tím vším  je schováno ohromné množství práce a vůle něco pro město a jeho občany udělat.

Tyto akce, které jsme realizovali, zlepšily každodenní život občanů Českých Budějovic a je to zásluha práce, kdy se povedlo výše zmíněné prosadit.

V současnosti sociální demokracie na radnici nesedí - v minulých volbách jsme nedostali důvěru voličů a myslíme si, že je to škoda, jelikož realizace alespoň drobných programů a inovací městu chybí.

Současná situace ve městě nás netěší,  proto jsme připravení v letošních podzimních volbách znovu kandidovat  pod hlavičkou kandidátky ČSSD a nezávislých osobností, kde budou na společné kandidátce jak sociální demokraté, tak celá řada nezávislých osobnosti.

Nechceme prosazovat politiku stranickou na radnici, chceme lidi spojovat, hledat kompromisi a efektivní řešení.

Do podzimních voleb jdeme připraveni pracovat s novými nápady a inspirací z řad občanů, kteří se na nás obracejí, že jim naše strana ve vedení města chybí. Ačkoliv se strana na národní úrovni propadává, v JIhočeském kraji vždy pracovala efektivně a tuto možnost by měla mít i nadále.

Prioritou je okamžité zrušení, v této těžké době to je více jak nutné, jízdného pro seniory a maminky s dětmi.

Chceme vést diskuzi, zda je investice za 4 miliardy do spalovny odpadu na území města je nutnost  a pokud ano, co za to dostanou Budějčáci jako benefit.

My budeme prosazovat, aby byly sníženy poplatky za odpad na 500 korun a senioři a malé děti, aby byli ušetřeni poplatků úplně. 

Rádi bychom se zasadili, aby každé dítě z Českých Budějovic na našich základních školách mělo možnost se účastnit bruslařského, ale hlavně lyžařského kurzu včetně těch dětí jejichž rodiče si úhradu lyžařského kurzu nemohou finančně dovolit, těmto dětem přispěje město.

Chceme vybudovat více volnočasových rodinných a psích parků na různých místech města.

Chceme dobudovat cyklostezky. 

A mnoho dalšího, co Vám postupně představíme.

Sociální demokraté a nezávislé osobnosti se budou ucházet o Vaše hlasy a Vaší důvěru.